Anita Liemburg
Voorzitter

Mijn naam is Anita Liemburg en ik ben een van de initiatiefnemers geweest van BRAM. Ik werk in veel musea en overal is de problematiek waar museumdocenten/rondleiders mee te maken hebben nagenoeg vergelijkbaar. Ik zie het als een taak van BRAM om elkaar daarin te helpen en te ondersteunen. Het gaat me nog allemaal veel te langzaam, maar ik merk wel dat er (kleine) veranderingen komen. Niet alleen onze leden weten ons makkelijker te vinden, maar ook educatieve afdelingen van musea.

Ik heb nog een paar ambities voor BRAM: een eigen payrol en een keurmerk voor rondleiders.


Ricky Fox
Secretaris

Ik ben Ricky Fox en sinds begin 2018 bestuurslid van BRAM. Ik werk in verschillende musea, met name in Utrecht. Ons vak wordt steeds professioneler en daar wil ik graag aan bijdragen. Vandaar dat ik bestuurslid ben geworden van BRAM. BRAM is immers een belangrijke schakel tussen onze leden en de musea. Wat ik mooi vind om te zien is dat BRAM steeds meer bekendheid en leden krijgt, ook buiten de Randstad.

Mijn ambities voor BRAM zijn: echt helemaal landelijk gaan, dus met leden van Groningen tot Maastricht en BRAM als intermediair om uitwisseling van kennis en vaardigheden tot stand te brengen tussen onze leden maar ook met musea.


Bastiaan Steverink
Penningmeester


Bo Bojoh
Algemeen bestuurslid


Roos Verkleij
Algemeen bestuurslid