Corona-virus: URGENTE OPROEP

Komende dinsdag komt er een brief van minister van Engelshoven aan de Kamer waarin ze deze informeert over de toestand in de culturele en artistieke sector.

Zij moet daar uitleggen waarom de getroffen generieke maatregelen niet voldoende zijn voor onze sector en er dus geld bij moet. Maar waarom is het niet genoeg?

Ons is gevraagd om jullie vooral te vragen het meldpunt van de kunstenbond te blijven informeren over jullie situatie. Voor degene die dit al heeft gedaan: dat was tot 6 april. Nu willen ze weten wat de situatie is tot 1 juni!! kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm

Daarnaast willen we graag inventariseren (voor dezelfde brief) wat de beraamde schade is op de middellange termijn en op de lange termijn.

Als je argumenten hebt die bij kunnen dragen aan waarom er meer geld nodig is, horen we dat ook graag!

Je kunt dat mailen naar info@wijzijnbram.nl

Er is enige haast bij geboden: we hebben de gegevens uiterlijk morgenavond (zondagavond) voor 8 uur nodig!