Wat
doet
BRAM
?

Luister naar je ogen
  • We signaleren trends en ontwikkelingen
    binnen het vakgebied.
  • We wisselen inhoudelijke en vakdidactische kennis en ervaring uit.
  • We winnen advies in rondom relevante juridische en politieke vraagstukken.
  • Op verzoek gaan we in gesprek met musea en
    bemiddelen we tussen onze leden en opdrachtgevers.

Hoe
doet
BRAM
dat
?

Samen staan we sterk!
BRAM heeft sinds de oprichting in 2015 veel bereikt:

Share This