Doel
van
BRAM

Met de Fair Practice Code werkt BRAM aan een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

BRAM zet zich in voor haar leden, zodat zij op een eerlijke manier worden ingehuurd en betaald.

Wisdom begins in wonder

Doel
van
BRAM

Wisdom begins in wonder
  • BRAM is een beroepsvereniging voor en door rondleiders.
  • Wij zetten ons in voor de professionalisering van ons vakgebied.
  • We zijn de enige partij in Nederland die het gezamenlijk belang van betaalde rondleiders, museumdocenten en museumacteurs behartigt.

Wat
doet
BRAM
?

Listen to your eyes
BRAM onderhandelt over de juiste werkomstandigheden en betaling
BRAM voorziet haar leden van (juridisch) advies
BRAM schuift aan bij onderhandelingen
BRAM adviseert musea
BRAM bemiddelt tussen haar leden en diens opdrachtgevers
We komen regelmatig samen, om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen of onze expertise uit te breiden.

Wat
doet
BRAM
?

Listen to your eyes
  • We signaleren trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied.
  • We wisselen inhoudelijke en vakdidactische kennis en ervaring uit.
  • We winnen advies in rondom relevante juridische en politieke vraagstukken.
  • Op verzoek gaan we in gesprek met musea en
    bemiddelen we tussen onze leden en opdrachtgevers.

Hoe
doet
BRAM
dat
?

Samen staan we sterk!

Bram is de onmisbare schakel tussen haar leden en de opdrachtgevers van haar leden. Zij zorgt voor de juridische kaders en werkt volgens de Fair Practice Code.

Hoe
doet
BRAM
dat
?

Samen staan we sterk!
BRAM heeft sinds de oprichting in 2015 veel bereikt:

Aantal leden

Aantal musea

Bram leden kaart musea

Waar
onze
leden
werken

Waar
onze
leden
werken

Share This