Reactie Belastingdienst september 2019

Reactie Belastingdienst op onze vraag over de raamovereenkomst

September 2019

Onderstaande is een samenvatting van de reactie van de Belastingdienst op de vraag vanuit BRAM betreffende de raamovereenkomst. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat zowel de plein-musea als de rondleiders aangaven dat ze graag met elkaar willen blijven werken op zzp-basis.

Onze vraag luidde: Welke aanpassingen kunnen we doen zodat de raamovereenkomst ook voor de plein-musea een bruikbaar document is?

 

De raamovereenkomst van BRAM met nummer 90920175719710 is in mei 2018 goedgekeurd door de Belastingdienst en is vanaf 2 mei 2018 vijf jaar geldig. Deze overeenkomst ‘weerspiegelt de voorwaarden waarop opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar kunnen werken, zonder dat dit tot een dienstbetrekking leidt’.

Het is aan de opdrachtgever om te bepalen of er feitelijk conform deze overeenkomst (de overeenkomst met nummer 90920175719710) gewerkt kan worden. Als dit niet het geval is, ‘is het aan de opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) om met elkaar in gesprek te gaan teneinde te onderzoeken of gekomen kan worden tot een overeenkomst waaraan beide partijen zich wel kunnen conformeren én die leidt tot het werken buiten dienstbetrekking. De Belastingdienst is in deze geen partij.’

Zodra er een nieuwe overeenkomst geformuleerd is, kan deze ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst om zekerheid te verkrijgen over het werken buiten dienstbetrekking.