Voorlopig protocol heropening musea

De Museumvereniging heeft een voorlopig protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea opgesteld. Lees hier het voorlopig protocol.