Doel van BRAM

 • BRAM is een beroepsvereniging voor alle betaalde rondleiders, museumacteurs en museumgidsen. Ben je Zzp’er, of werkzaam in loondienst of via een uitzendconstructie? Dat maakt niet uit! BRAM werkt voor iedereen in de beroepsgroep.
 • Wij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten.
 • Vervolg op: Wij zien erop toe dat onze leden op een eerlijke manier worden ingezet en betaald.
 • We zetten ons in voor de professionalisering van ons vakgebied.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is in januari 2020 in het leven geroepen om een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te realiseren.

Fair Practice Code logo

Met de gezamenlijk opgestelde fair practice code wil de culturele en creatieve sector de omstandigheden op de arbeidsmarkt verbeteren en een einde maken aan de structurele onderbetaling van mensen die werken in de cultuursector.

Fair Pay

Fair Pay is een belangrijk onderdeel van de Fair Practice Code. Steeds meer musea sluiten aan om op basis van dit document de arbeidsrelatie met hun rondleiders, acteurs en gidsen zo optimaal mogelijk te maken.

Wat doet BRAM?

 • We signaleren trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • We wisselen inhoudelijke en vakdidactische kennis en ervaring uit.
 • We winnen advies in rondom relevante juridische en politieke vraagstukken.
 • Op verzoek gaan we in gesprek met musea en bemiddelen we tussen onze leden en opdrachtgevers.

Hoe doet BRAM dat?

 • We doen dit door aan te schuiven bij CAO-onderhandelingen samen met de FNV (wist je dat onze functie nog helemaal niet is opgenomen in de Museum-CAO?).
 • Ook adviseren we musea over het werken met professionele rondleiders en museumdocenten. Op verzoek van leden gaan we in gesprek of onderhandeling bij musea en houden zicht op het naleven van de Fair Practice Code.
 • Onze jurist Benedikt van Gemert voorziet ons en onze leden van juridisch advies.
 • Het bestuur overlegt elke 6 weken, en elk half jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
 • Daarnaast organiseren we uitjes en lezingen waarbij we van elkaar leren, onze expertise kunnen uitbreiden, en kunnen netwerken.

BRAM heeft sinds de oprichting in 2015 veel bereikt

 • We hebben juridisch advies ingewonnen rondom de Wet DBA. Dankzij BRAM is er nu een goedgekeurde raamovereenkomst voor rondleiders!
 • We hebben een modelfactuur ontwikkeld die voldoet aan de regels van de Belastingdienst en meer duidelijkheid verworven rondom de Wet AVG.
Share This