Overleggen

BRAM overlegt op verzoek van haar leden met musea. Omgekeerd kunnen musea ook een beroep doen op BRAM.

Vragen die we krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan BRAM helpen met het samenstellen van een professionele rondleidersploeg?
  • Wat is het advies van BRAM over (verschillende) tarieven?
  • Hoe kan BRAM onze rondleiders informeren over wat werken als zzp’er en wat werken via de payroll inhoudt?

BRAM kan op deze manier een bijdrage leveren aan de gezamenlijke bevordering van de professionalisering van ons vak.

Trainingen

Zo zou BRAM bijvoorbeeld een training Welkom zzp’er! kunnen geven. In deze training komt aan de orde wat er allemaal komt kijken bij zzp-schap. Waar moet je aan denken om te voldoen aan de eisen je als zzp’er op de markt te profileren? Op welke wijze kan BRAM je daarbij helpen?

Daarnaast kan BRAM musea in contact brengen met professionals uit ons ledenbestand.
Onze leden kunnen specifieke trainingen geven, zoals:

  • Gebarentaal voor beginners
  • Rondleiden voor blinden en slechtzienden
  • Didactische overdracht in musea – het toepassen van Enquiry Based Learning, VTS, VTR en meer
  • Waarop let je bij een rondleiding voor mensen met een vorm van autisme?
  • Rondleiden – de basis
  • Gastvrijheidstraining
  • Beeldcoaching

Voor meer info, neem contact met ons op!

Share This